Klas A.M. Eriksson - Ratio

3903

Fortnox: Sverigeledande på webbaserad bokföring och

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 30 augusti 2021 Slutar. 16 januari 2022 Studieort.

  1. Rakblad köpa
  2. Konstfack statistik
  3. Rosacea rhinophyma treatment

Svenska. Särskild behörighet. 90 hp varav 30 hp Ekonomisk historia I och 30 hp Ekonomisk historia II. Urval. Platserna fördelas på grundval av betygen på de fyra delkurserna inom Ekonomisk historia I, 30 hp, och Ekonomisk historia II, 30 hp, med bäst betyg.

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Omfattning. Här följer en listad sammanfattning av vad forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer har publicerat eller på annat sätt kommunicerat under våren.

Su ekonomisk historia

Uppsala Seminarium i Social Historia USSH

För att få en masterexamen i ekonomisk historia läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Mer information på su.se/examen Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors försörjning gestaltat sig under olika tider och i olika delar av världen, och kursen diskuterar även hur organiseringen av produktionen och fördelningen av resurser har sett ut under olika perioder. Ekonomisk historia I, 30 Hp Kursen ger en bred översikt över de stora dragen i världens ekonomiska historia och över människors tankar om samhällsekonomi genom tiderna. Fördjupningskurser belyser samtida diskussioner – om naturförhållandenas påverkan på ekonomin, finansiering av krig, s k pigarbete, klassklyftor etc – genom att placera in dem i ett historiskt sammanhang.

Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. Examensarbete för kandidatexamen utförs antingen i internationella realtioner eller i ekonomisk historia. Studenten förväntas därefter ha kompetens för att kunna arbeta med kvalificerade uppgifter som t.ex. analytiker och utredare inom privat och offentlig sektor och på internationella fält, eller att kunna fortsätta med utbildning på avancerad nivå.
Bronfenbrenner model mesosystem

En dynamisk forskningsmiljö och engagerade lärare Ekonomisk historia hänger till stor del samman med handelns utveckling. Här nedan följer en kortfattad redogörelse över handelns historia med fokus västvärlden … Pluggar du EH1411 Ekonomisk historia I på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Examensarbete för kandidatexamen utförs antingen i internationella realtioner eller i ekonomisk historia.

Svenska. Särskild behörighet.
Vad ingar i driftskostnader villa

gretas hotorget
lifeassays analys
research associate jobs
parkering vartahamnen
prv varumärke handläggningstid
flat stanley
transkriberingsprogram svenska

Metod - 9789144107943 Studentlitteratur

Socioeconomic Inequalities in Adult Mortality over Two Centuries in Sweden. Vad är ekonomisk historia? består av 13 kapitel, de tre första kapitlen behandlar ämnets historia, teorier och metoder. De därpå följande kapitlen lyfter ett urval av de frågor som ekonomhistoriker arbetar med. Boken vänder sig främst till universitets- och högskolestudenter på grundläggande nivå och fungerar utmärkt som en introduktion till ämnet. Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken.

Vaccinpass, Testkrav Eller Fritt Fram – Det Här Gäller För

Här arbetar ett femtiotal personer, forskare/lärare och administrativ personal. Sammantaget registreras 400 studenter varje år.

Andrés Palacio Universitetslektor, Doktor i Ekonomisk Historia, Doctor , , , andres.palacio@ekh.lu.se Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Ekonomisk historia. 425 likes. Långsiktiga perspektiv på samhällsutveckling - Brought to you by universitetsämnet Ekonomisk historia Genom att studerna historiska förändringsprocesser ger Ekonomisk historia dig nya perspektiv på samhällsekonomin. Ämnet ger en bred samhällsvetenskaplig allmänbildning och en fördjupad förståelse för hur våra nutida samhällen har utvecklats. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 00 Om webbplatsen och cookies Lediga jobb För att få en kandidatexamen i ekonomisk historia kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen i ekonomisk historia läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.