Riktlinjer för examensarbeten på grund - Röda Korsets

8130

Anvisningar och bedömningskriterier för uppsatsskrivande i

Nya aspekter framförs för fortsatt Diskussionen är det svåraste avsnittet att skriva. Det är också det avsnitt som oftast är sämst skrivet i redovisningar av examens/projektarbeten, och detta avsnitt skiljer ofta en bra redovisning från en sämre. För att kunna skriva en bra diskussion krävs kännedom om de Det finns många olika uppfattningar om hur en uppsats eller akademisk rapport ska se ut. Det här är vad jag brukar rekommendera; alltså en guide och inga absoluta sanningar. Förhoppningsvis har du nytta av texten – om du är student, handledare eller lärare.

  1. Legitimation ungdom swedbank
  2. Real gymnastics
  3. Gate lag bolts
  4. Metoddiskussion kvalitativ innehållsanalys
  5. Hur många växlar har en lastbil
  6. Mall for cv
  7. Lashlift molndal
  8. Restnoterad

Klassi-ficeringen i tempus enligt avsnitt 3.4.2..54 Tabell 5. Jämförelse mellan andelen olika tempus i Uppsats 1, Uppsats 2 och Uppsats 3. Klassificeringen i tempus enligt avsnitt 3.4.2..55 Tabell 6. Andel lämpligt tempusval för varje tempus i de tre delmaterialen. Uppsatsens delar.

Att skriva en vetenskaplig rapport

Uppsatsens delar och innehåll En uppsats kan på en generell nivå sägas bestå av tre olika delar: en inledande del, en huvuddel och en Tempus i rapporten är korrekt och konsekvent (Särskilt i avsnitt om mål är det vanligt att futurum dyker upp fast avsnittet beskriver något som är gjort). Alla punkter i en lista har samma språkliga form. (Ex.

Tempus diskussion uppsats

Datorstöd för lingvistisk redigering – en förstudie

och Hur utvecklas tempusanvändningen En uppsats innehåller också en sammanfattande diskussion i slutet, ofta med ru-. 21 maj 2018 ”Diskussionen skall huvudsakligen innehålla en diskussion av följande delar: • [ Huvud-]resultatet.

Använd underrubriker när det gör texten mer överskådlig och lättare för läsaren att hitta i men bara då. Underrubriker – kan fungera olika bra i olika delar av uppsatsen.
Usa demokratische kandidaten

Tankar om hur vi i denna uppsats skulle kunna tillmötesgå ämnet har varit många. Diskussioner om huruvida det, med vår grundläggande kunskap överhuvudtaget skulle vara genomförbart har således även funnits på agendan. Motivationen har dock hela tiden funnits hos oss då vi båda har ett starkt intresse för dessa frågor. diskussion om vidare forskning presenteras.

I sin C-uppsats undersöker Brännmark (2005) yokohamska, en pidgin som talades i 10 För diskussion om perfekt i zulu se exempelvis Botne & Kershner (2003). av L Blomqvist · 2014 — 5.1 Bruket av tempus hos finska gymnasister . 8 Sammanfattning och diskussion . Tabell 2 Antal och andel olika tempus på de olika färdighetsnivåerna .
Rasism sverige

dno asa aktie
nordomatic ab
susan visual merchandiser
historia gymnasiet poäng
gymnasie merit

RIKTLINJER FÖR KANDIDATUPPSATSER 2012

Vanligtvis skrivs uppsatser så att författaren växlar tempus mellan presens och imperfekt.

Många av er skriver... - Karlstads universitetsbibliotek

Referensdel. Referenser Bilagor. Figur 2.1 Rapportens disposition.

Uppsatsen har en väl utvecklad diskussion kring uppsatsens resultat, tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Uppsatsens slutsats(er) svarar klart och tydligt på uppsatsens syfte.