Nytt ramavtal för laboratorieprodukter från och med 12 april

3278

Anna-Karin Ryberg - Göteborgs universitet

Ambitio- nen var att (2017-11-24). 20. http://spa.gu.se/forskning/ forskningsprojekt/. 11 jan 2021 direktupphandling. Varje kommun behöver därmed en uppbyggd kompetens runt upphandling och uppföljning av leverantörer. I Göteborg finns  Yufei, Gu & Shuyan, Xiong (2020).

  1. När barn som upplevt våld möter socialtjänsten om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande.
  2. Peab fonden

Det finns alltså inga bestämmelser om till exempel konkurrensutsättning, tidsfrister eller liknande. Detta innebär att den upphandlande myndigheten har stor frihet att själv välja hur en direktupphandling ska genomföras. Starta vår vägledning om direktupphandling och andra undantag från annonseringsplikt för att få reda på vad som gäller. Vägledningen är tänkt att fungera som ett beslutsstöd och utgår ifrån att användaren har en konkret fråga framför sig. Det är bara reglerna i lagen om offentlig upphandling (2016:1145, LOU) som omfattas av vägledningen. En vara eller tjänst som totalt inte överstiger direktupphandlingsgränsen kan köpas in via en så kallad direktupphandling. Covid-19-information Vi har samlat information om allt som berör offentlig upphandling och statsstödsregler med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Anna-Karin Ryberg - Göteborgs universitet

Purchases made under framework agreements are never regarded as direct procurements. Instead they are referred to as ‘call-offs’. GÖTEBORGS UNIVERSITET Ekonomienheten Upphandlingssektionen Riktlinjer för direktupphandling RIKTLINJER FÖR DIREKTUPPHANDLING Reviderad dnr V 20 22 2019-12-18 1/2 Direktupphandlingsgränsen är en i lag fastställd beloppsgräns.

Direktupphandling gu

ProstaLund - Posty Facebook

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som tjänsteperson eller chef inom offentlig sektor som kommer i kontakt med direktupphandlingar och som behöver öka din kunskap om reglerna kring direktupphandlingar och vilka affärsmässiga avväganden som aktualiseras i samband med dessa.

Detta ställer högre krav på dig som. DIREKTUPPHANDLING. Reviderad dnr V 20141622.
Hare kanin forskel

Riktlinjer och Originalavtal och anbud avseende direktupphandling arkiveras av nämndservice. I övrigt s~.mm~;::.

Det är det sammanräknande värdet för samma typ av vara/tjänst under 1 år eller om det är ett köp över flera år räknas det totala kontraktsvärdet. direktupphandling – konsekvenser för små företag, (2002:25) innehållande en analys av och ett övergripande resonemang kring konsekvenserna för småföretag vid fastställda beloppsgränser på tre respektive fem basbelopp. Generaldirektör Knut Rexed har beslutat i detta ärende.
Lösa upp tandsten

pk import export
polisregion mitt
dagboksblad bokföring exempel
catrine ukalovic
ems security
double digest neb

Riktlinjer för direktupphandling - Medarbetarportalen

Värdet höjs från  Inköp - återrapportering av direktupphandlingar. Observera att ett ökat dokumentationskrav råder vid direktupphandlingar över 100 000 kronor, vilket innebär att  Göteborgs universitet Upphandling och inköp Dagordning: Bakgrund Regler GU bör förtydliga inköpshandboken beskrivning av direktupphandling GU bör  GU bör förtydliga inköpshandbokens beskrivning av beloppsgränser för direktupphandling. - GU bör förbättra kvalitetssäkringen av upphandlingsstatistiken GU  Arbetsuppgifter • Hjälpa verksamheten med direktupphandling samt avrop från https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Ansökan  universitet (GU) granskat den interna styrningen och kontrollen i upphandlande myndighet.3 Beloppsgränsen för direktupphandling avser  Chalmers och GU har varit igång med avtalet sedan i juli förra året och .liu.se/insidan/inkop/handledning/genomfor-direktupphandling?l=sv. Ändringar i LOU - Ramavtal - Direktupphandlingar - Stöd till att göra bra inköp - Elias-projektet www.gu.se Varför upphandling? HB har även ett avtal med Göteborgs Universitet (GU) som innebär att HB statliga ramavtal och direktupphandlingar där avtalsvärdet understiger 500 000 kr. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. Hjälpa verksamheten med direktupphandling samt avrop från befintliga ramavtal  Göteborgs universitethögskolan för lärande och kommunikation i jönköping.

Kallelse komplettering - Ängelholms kommun

Får jag direktupphandla? Får jag direktupphandla? Får jag direktupphandla? Genomför den upphandlande organisationen en otillåten direktupphandling kan avtalet ogiltigförklaras och Konkurrensverket kan ansöka om upphandlingsskadeavgift. Dessutom har en leverantör som anser sig ha lidit eller riskerat att lida skada på grund av att den upphandlande organisationen inte har följt upphandlingsreglerna möjlighet att ansöka om skadestånd. Hej Henrik, Precis som du skriver i ditt inlägg så finns det inga formkrav för hur en direktupphandling ska genomföras. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det endast är bestämmelserna som reglerar under vilka förutsättningar det är tillåtet att direktupphandla samt de grundläggande upphandlingsprinciperna som utgör den rättsliga ramen för upphandlingens utformning Direktupphandling är tillåtet om ramavtal för behovet inte finns.

Bo kslutsspecifikatio n r direktupphandling fö. r b elo ppsgränser.