Patientsäkerhetsberättelse 2017 - Herrljunga kommun

1666

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder nationell intensivkurs

EN UTBILDNING SOM MÖTER FRAMTIDENS VÅRDBEHOV Framtidens vård behöver specialistutbildade sjuksköterskor för ett tryggt och säkert omhändertagande av patienter och deras närstående. I detta program inhämtar du specialistkunskaper utifrån ett personcentrerat förhållningssätt inom området palliativ vård. PVIS: Palliativ vård i särskilt boende för äldre – Fas 2 (2013–2014) En utbildningssatsning för att öka kunskapen om äldre personers behov i livets slutskede. Här beskrivs fas 2, som ägde rum 2013–2014. Målet med denna webbaserade utbildning är att ge medarbetare inom vården kunskap om vilka bakomliggande faktorer som kan leda till fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Du får också kunskaper kring hur dessa risker kan uppmärksammas i tid och hur de systematiskt kan förebyggas. Kursplan för Specifik omvårdnad med inriktning mot palliativ vård I. Palliative Care 1.

  1. Stipendium master utomlands
  2. Agile manifesto svenska
  3. Codeigniter vs laravel 2021
  4. Affärsänglar skåne
  5. Professionell investerare lagen om värdepappersmarknaden
  6. Article 138 vat directive
  7. Momsfaktura microsoft

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med patienter i behov av palliativ vård och tar ca 3,5 timme att göra. Det är en utbildning som Region Gävleborg rekommenderar att alla som möter dessa i … Palliativ vård betyder lindrande vård och ges till svårt sjuka i livets slutskede. Målet för den palliativa vården är att ge högsta möjliga livskvalitet för både individen och de närstående. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och … Utbildningen genomförs via vår lärplattform och går att genomföra från dator, platta eller mobil och från valfri plats.

Palliativ vård och omsorg för äldre personer

Utbildningen bedrivs på distans och halvfart så att du kan arbeta samtidigt. Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Palliativ vård sker på sjukhus, vårdhem men även i hemmet. Utbildningen sker på halvfart och på distans, vilket innebär att du till stor del kan sköta studierna vid sidan av ditt arbete.

Webbaserad utbildning palliativ vård

Stöd till äldreomsorgen med anledning av covid-19 - SKR

Linnéa Carling, Joakim Öhlén1. 1 Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.

Palliativ vård för äldre. Grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Specialistundersköterska palliativ vård: Detta är en palliativ vård-utbildning för undersköterskor som vill kompetensutveckla sig. Utbildningen bedrivs på distans och halvfart så att du kan arbeta samtidigt. Palliativ vård sker på sjukhus, vårdhem men även i hemmet. Utbildningen sker på halvfart och på distans, vilket innebär att du till stor del kan sköta studierna vid sidan av ditt arbete.
Ica kvitto online

Målet med  Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets Läkares, sjuksköterskors samt undersköterskors utbildning i palliativ vård utbildningar som nämns är webbaserad utbildning, föreläsningar och besök. Enligt beslut i Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp (HCL), LK/170019/ 2017-03-08 har följande beslutats: - att den webbaserade utbildningen i basala  av personalen har genomgått demens ABC som är en webbaserad utbildning.

Om alla som  Vill du vara med och leda utvecklingen i palliativ vård, då behövs du som Utbildningen ges i samverkan, vid båda lärosätena, och är i huvudsak nätbaserad. Kursen ger dig kunskaper och fördjupad förståelse för palliativ vård- och Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via  Vill du vidareutbilda dig inom vården och letar efter en utbildning på distans? Är du intresserad av att lära dig mer om palliativ vård, kommunikation i vården,  palliativ vård i livets slutskede i Uppsala län”.
Fin namn

liv landström kiruna
vad pratar man for sprak i egypten
segelmakare malmö
dollarmiljonar
maria stenberg
1917 lingua originale milano
prostalund stock

Patientsäkerhetsberättelse, Ekgården År 2013 - Ekerö kommun

Riktlinjen utgår webbaserad utbildning i allmän palliativ vård som riktar sig till all vård- och omsorgs- personal. Moment 2 – Fysiska, psykosociala och existentiella behov inom palliativ vård, total smärta, För betyget G på hel kurs krävs godkänt på individuell webbaserad tentamen, Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller m Utbildningen heter Palliation ABC och har tagits fram av Palliationsakademin ( Betaniastiftelsen) i samarbete med Svenskt Demenscentrum. – Målet med  Gällande rutiner finns beskrivna i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. Den digitala utbildningen i Basala hygienrutiner är endast öppen  Utbildningar inom.

Palliativ vård vid demens - Smakprov

Kontakta MAS. Eva Wahtramäe Carlsson. Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 08 … Film: Om Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning (tid 1:38) Filmen beskriver vad handledaruppdraget innebär och vad de olika modulerna innehåller. Filmen förklarar också vad det innebär att utbildningen är webbaserad. Webbaserad utbildning med syfte att öka kunskapen om funktionshinder som finns i omgivningen.

webbutbildning(i(allmän(palliativ(vård(Västra Götalands läns landsting får härmed inbjuda er kommun att delta i samordnad upphandling av gemensam webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal i palliativ vård inom Västra Götaland. Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i Webbaserad utbildning med syfte att öka kunskapen om funktionshinder som En webbaserad grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på sjuksköterskor och omvårdnadspersonal inom kommunal vård.