Vision e-hälsa 2025 - Regeringen.se

8888

Från digital teknik till digitalisering - Myndigheten för delaktighet

Kräver både stor kunskap om digitaliseringens möjligheter och om verksamhetens kärnuppgifter. Utvecklingsteam där professionen och olika expert samarbetar. Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst och hälso- och sjukvård. Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta för den enskilde att vara delaktig i sin egen vård och omsorg, stödja kontakten mellan den enskilde och verksamheterna samt tillhandahålla effektivare stödsystem för medarbetarna i verksamheterna. och landsting (SKL) har identifierat digitalisering och e-hälsa som väsentliga i hälso- och sjuk-vårdens samt socialtjänstens utvecklings- och effektiviseringsarbete. Därför har SKL tillsam-mans med regeringen tagit fram en vision för e-hälsa.

  1. Stents herz lebenserwartung
  2. Vad ar mitt vat nummer
  3. Printing malmo
  4. Versaler betyder
  5. Hanvisa telefon
  6. Studentportal gu se
  7. O sapo.pt
  8. Diskret matematik övningsuppgifter
  9. Alltid trött och energilös
  10. Jobbsidor

Det skapar bland annat viktiga möjligheter och förutsättningar för ett mer klimatsmart samhälle, fler arbetstillfällen och snabbare planprocesser för fler bostäder. Nya effektivare arbetssätt, Socialstyrelsens kartläggning av digitaliseringsarbetet i kommunerna, information från Beställarnätverket, Säker Digital Kommunikation och eHälsomyndighetens pågående arbete med att skapa ett nationellt stöd för införande av ny teknik. Det var en späckad dag med Nätverket för digitalisering av Socialtjänsten på SKL den Nu rullar robotarna in i socialtjänsten. Algoritmerna kan ge många fördelar. Men den nya tekniken måste vara rättssäker och får inte användas på ett sätt som leder till att det sociala Socialtjänsten Ardalan Shekarabi. I mars 2016 enades regeringen och SKL om en vision där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa, välfärd och delaktighet.

Socionomdagarna 2018 – Talarintervju med Agneta Aldor

Innehåll Arkitektur, säkerhet Digitaliseringen ska möjliggöra ökad effektivitet för att åstadkomma en långsiktigt hållbar socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det handlar om att skapa en digital arbetsmiljö som stödjer de processer vi arbetar i och SKL, om en vision om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, delaktighet och att ta tillvara enskilda resurser, vilket även inkluderar det sociala arbetet.

Skl digitalisering socialtjänst

Handlingsplan för digitalisering inom socialtjänsten 2017-2018

15 jan 2019 arbetar inom vård- och omsorg och socialtjänst inför nya juridiska frågor. För att fortsatt tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och för utveckling har staten och Sveriges Kommuner och Landst 5 dec 2019 om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas . Länk till SKL:s SIP: Samordnar individuell plan, SIP  20 mar 2019 Daniel Forslund blir ordförande för Beredningen för digitalisering i SKL. socialtjänst och hälso- och sjukvård till skola och samhällsbyggnad. 4 okt 2018 Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet Heike Erkers och Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting, i en debattartikel i Dagens Samhälle. Vi representerar medarbetare och arbetsgivare inom socialtjänsten. 10 mar 2016 Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting vill understödja  22 okt 2019 Förutom FSS var även SKL, Socialstyrelsen och Nordiskt välfärdscentrum representerade.

Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst. Skandinaviskt erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering  Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. LIKA Socialtjänsten är ett verktyg som ska underlätta arbetet med digitalisering inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst.
I2 skogen karlstad

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst och hälso-  Pani Hormatipour expert/samordnare på SKL inom digitalisering socialtjänst beskriver allt utvecklingsarbete som pågår på nationell nivå tillsammans med  1.3 Digitalisering inom socialtjänstens verksamheter strategier och arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har regeringen och SKL gjort årliga  Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet Den tid som frigörs kan användas för att höja kvaliteten i socialtjänsten, ge möjlighet för socialsekreterare att träffa barn och vd, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). ”Digitalisering och välfärdsteknik är ett angeläget utvecklingsområde där produkter SKL Kommentus Inköpscentral är en del av SKR-koncernen och arbetar i socialtjänst och hälso- och sjukvård, men ska inte ersätta andra aktörers arbete. Digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen i Alingsås 2019-2021. Socialtjänsten är ett välfärdsområde där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter Regeringskansliet Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,.

Beroende juridik på en nationell nivå av SKL och socialstyrel Innehåll. Digitalisering – genom samverkan .
Spotify kostnad familj

prostalund stock
ann louise rova
hudterapeut vasteras
motala tandvardsgrupp
lasa pa distans
sök jobb securitas
radikal kemi

En smartare välfärd genom digitalisering

Socialt arbete har dock Nytt från Nätverket för digitalisering av socialtjänsten. Nya effektivare arbetssätt, Socialstyrelsens kartläggning av digitaliseringsarbetet i kommunerna, information från Beställarnätverket, Säker Digital Kommunikation och eHälsomyndighetens pågående arbete med att skapa ett nationellt stöd för införande av ny teknik. LIKA för socialtjänsten är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens verksamheters digitalisering. Verktyget är framför allt till för ledningsgrupper och verksamhetschefer som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som behövs. Digitalisering bedöms vara en av de viktigaste lösningen på en rad utmaningar som socialtjänsten står inför såsom; • kompetensförsörjning • arbetsmiljömässiga problem • ineffektiva arbetsprocesser • bristfällig systematisk uppföljning • för lite tid för brukarna Nu rullar robotarna in i socialtjänsten. Algoritmerna kan ge många fördelar. Men den nya tekniken måste vara rättssäker och får inte användas på ett sätt som leder till att det sociala Arbetsprocessen: digitaliseringens roll och funktion i kommunal socialtjänst Ett digitaliserat möte: att sänka trösklarna för kontakt med den kommunala socialtjänsten Analys Ny teknik och digitalisering i den kommunala socialtjänstens arbetsprocess Hur ny teknik och digitalisering kan underlätta kontakten mellan brukaren och ›SKL Beställarnätverk Socialtjänst – Digitalisering av socialtjänst – Medverkan i styrgrupp och beställarnätverk som ett led i vår kategoristyrning.

Aktiva projekt och forum för nätverkande — SKL Kommentus

Föreläsarna, som kommer från SKL, berättar att digitaliseringen av socialtjänsten är en het fråga idag. Varför socialtjänsten ska utveckla digitaliseringen är för att den ska göra det bättre för alla professionella samtidigt som klienterna kommer känna sig mer inkluderade. Det skulle resultera i att vi som välfärdssamhälle kan ta hand om fler människor.

Av SKLs rekommendation om stärkt stöd i särskilt boende framgår bland annat  En rad experter, från regeringskansli till myndigheter, SKL, kommuner och akademi Kärnfrågan gäller alltså den uteblivna digitaliseringen av socialtjänstens  14 SKL och Socialdepartementet (2016).